בין העיר נתיבות לצומת בית קמה, בשדותיה של המועצה האזורית ‘מרחבים’ מקימה בימים אלו קהילת כפר דרום את היישוב שבי דרום. על אדמות שלא מכבר גידלו תפו”א וגזר, מצמיחים היום חיים חדשים. 40 משפחות מתגוררות ביישוב, ועוד עשרות רבות בתהליכי קליטה שהחלו בימים אלו עם קבלת האישורים הסופיים להקמת היישוב. חברי הקהילה לא שוכחים את כאב העקירה מגוש קטיף, אולם עיניהם צופות קדימה לאתגרי העתיד.

בימים אלו נמצא היישוב בעיצומם של תהליכי הבנייה, מוסדות ציבור, בתי כנסת, גנים ובית ספר, מגרשי ספורט והכשרת 160 יחידות דיור למשפחות חדשות שעתידות להצטרף ליישוב. חברי הקהילה משתלבים בעשייה חינוכית ותרבותית עם יישובי הסביבה, ופועלים כדי להאיר את יישובי הדרום באורה של תורה.

 

המוסדות הקיימים ביישוב:

ביישוב החדש פועלת אותה מערכת חינוך איכותית כמו שהייתה בכפר דרום, הנותנת מענה לילדי היישוב ולילדי משפחות מהאזור המבקשות חינוך תורני איכותי לילדיהם. מעונות יום, גנים, בית ספר ותלמוד תורה. מערכת החינוך של היישוב, מספקת מענה לכ-250 ילדים מספר הולך וגדל מידי שנה.

ביישוב החדש פועל גם מכון התורה והארץ, העוסק  במחקר יישום והסברה של המצוות התלויות בארץ, ליווי חקלאים ופיתוח חידושים טכנולוגיים והלכתיים בתחום החקלאות, המכון הוקם עוד בימי כפר דרום והמשיך עם הקהילה לאשקלון ומשם לשבי דרום. במקביל אליו פועלת מדרשת התורה והארץ, מדרשה ניידת שמטרתה להגיע אל בתי הספר והגנים, עם פעילויות המשלבות לימוד וחוויה בנושאים שונים שעניינים חיזוק הקשר של ילדי ישראל למסורת, לארץ ישראל ולעם ישראל.