לפניות בנושא קליטת משפחות חדשות, נא לפנות לועדת הקליטה, מוריה הראל: 050-7225762

צור קשר

שבי דרום ד.נ הנגב מיקוד 8536900