הסיפור של שבי דרום

סיפורה של שבי דרום מתחיל בשנת 1946, עת הוקם גרעין ההתיישבות הראשון בכפר דרום שברצועת עזה ונמשך עד היום, במועצה אזורית 'מרחבים' בנגב, שם בונים בימים אלו את ביתם חברי קהילת כפר דרום שנעקרו ממקומם בשנת 2005 במסגרת עקירת יישובי גוש קטיף המכונה 'תכנית ההתנתקות'.

בימים אלו מונה היישוב המתחדש כ40 משפחות מעקורי כפר דרום, ועוד מספר משפחות צעירות שהצטרפו ליישוב הצומח. היישוב נמצא בתהליכי בנייה ופיתוח ונערך לקבל עוד כ160 משפחות, על קרקע שהקצתה המדינה לשם פיתוח ההתיישבות בחבל ארץ זה.

 

כפר דרום מההתיישבות הראשונה ועד היום