שותפים יקרים, אנחנו זקוקים לסיוע שלכם בשביל להמשיך להתקיים! עם כל השמחה בצמיחה המתוארת באתר, יש עוד דרך ארוכה לפנינו, היו שותפים עמנו ביישוב הארץ! 
התרומות מוכרות לצרכי מס.

ניתן להשתתף במספר דרכים לפי בחירתכם: